About The Author
-

Χωρίς σχόλια

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66
  31 Μαρτίου 2011
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943
  Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
  γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
  τας Υπουργείου Οικονομικών.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Άρθρο 12
  Κατοικία και αλλαγή κατοικίας
  1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.
  αντικαθίστανται ως εξής:
  «1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη
  συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
  Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον
  τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.
  Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά
  μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει
  διαφορετικά.
  2. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν:
  α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της
  Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του
  ν. 3871/2010 ή
  β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊ−
  κής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου
  της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνε−
  χίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.
  Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν,
  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο
  οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κα−
  τάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο
  4 του άρθρου 51Α.»
  2. Στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:
  «5. Κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο
  1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία
  μόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για
  το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή
  Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό
  δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό
  διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.»
  3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το
  εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην
  Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..»
  4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61 προστίθεται η φράση: «, καθώς και όταν ο
  υπόχρεος υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2.»
  5. Στο άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
  «7. Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημά του που προκύπτει στην
  Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην
  επόμενη παράγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
  Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την
  κατοικία του στην Ελλάδα.
  8.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται να
  υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν
  στην Ελλάδα, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
  β. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη
  ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να
  προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 61, μέσα σε προθεσμία
  που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  Αν δεν προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται
  ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Με την από−
  φαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής
  των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
  6. Στο άρθρο 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
  «5. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον
  κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του
  στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρα−
  γράφου 1 του άρθρου 2.
  6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν
  σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής
  της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:
  αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά
  του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α,
  και
  ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β΄, θεω−
  ρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών,
  που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του.
  β. Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη
  δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του:
  αα) συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις
  της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται
  σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101, ή
  ββ) το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων
  ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή
  γγ) η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει
  το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν
  πενήντα χιλιάδων ευρώ.»

 • THRASOS

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Δείτε τι θα ισχύει από τον Ιούλιο – Ηλεκτρονικός φάκελος για όλους και για όλα!
  13/05/2013 | Filed under: Επικαιρότητα,Οικονομία,Ροή Ειδήσεων
  Με συνταγή της οικονομικής αστυνομίας των ΗΠΑ, το γνωστό IRS, αλλά και άλλων προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών, η κυβέρνηση σχεδιάζει τα νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που θα θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και θα περιληφθούν στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ώστε να είναι σε όλους γνωστά και να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα.
  Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο θα καταγράφονται, εκτός από τα εισοδήματα, τα δάνεια και την περιουσία τους, όλες οι τρέχουσες δαπάνες – λογαριασμοί, εισιτήρια, αποδείξεις σουπερμάρκετ- και μόλις κριθεί αναγκαίο θα καλούνται για έλεγχο.

  Στο στόχαστρο θα βρεθούν με ειδικές διατάξεις οι offshore εταιρείες όπου καθίστανται υπόλογοι οι διαχειριστές, ενώ για πρώτη φορά θα ελεγχθούν τα εισοδήματα που αναφέρονται στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο και έχει εξαντλεί η φορολογική υποχρέωση. Τα εισοδήματα αυτά πλέον δηλώνονται υποχρεωτικά και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

  Για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα 65 Ειδικά Κέντρα Ελέγχου με στόχο τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής όλων των κατηγοριών φορολογουμένων (ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εισοδηματιών).

  Αναλυτικά τα μέτρα που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι τα εξής:

  • Έλεγχος off shore εταιρειών: Θα δοθεί βαρύτητα στην πραγματική διοίκηση της επιχείρησης δηλαδή σε αυτόν που ασκεί τον έλεγχο και πραγματοποιεί τις συναλλαγές.

  • Δαπάνες επιχειρήσεων: Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι ξεκάθαρες οι διατάξεις για τις δαπάνες που θα εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μικρών και μεγάλων) ώστε να γνωρίζουν όλοι εξαρχής τι ισχύει χωρίς να ερμηνεύεται κατά το δοκούν η μία ή η άλλη διάταξη από τις φορολογικές αρχές. Μάλιστα θα δοθεί βαρύτητα και θα υπάρχει ειδική αναφορά στις δαπάνες που δεν θα αναγνωρίζει η Εφορία.

  • Επισφαλείς απαιτήσεις επιχειρήσεων: Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την αποφυγή της γραφειοκρατίας θα διαγράφονται πλέον πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με ό,τι ισχύσει σήμερα.

  • Πραγματοποίηση ελέγχων: Θα προβλέπεται τακτική σύγκριση μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων με τα πραγματικά εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση των πολιτών (μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών).

  • Οικονομικό προφίλ 8,5 εκατ. φορολογουμένων μέσω έμμεσων τεχνικών ελέγχου: Σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων και όχι μόνο σε όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελμα το υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργήσει έναν ατομικό φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα και οι δαπάνες που πραγματοποιεί. Για παράδειγμα, οι δαπάνες για ταξίδια, οι αγορές μεγάλης αξίας, οι δαπάνες προηγούμενων ετών, οι καταθέσεις που έχει στην τράπεζα τα εισοδήματα που δηλώνονται κτλ. Θα δημιουργούν το οικονομικό προφίλ του κάθε πολίτη πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν ειδικές μαθηματικές φόρμουλες οι οποίοι θα δίνουν ένα αποτέλεσμα πάνω στο οποίο θα βασίζονται οι φορολογικοί έλεγχοι.

  • Ενδοομιλικές συναλλαγές: Θα προβλέπεται περιορισμός περιπτώσεων φοροδιαφυγής μέσω των λεγόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών όπου τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο έχει χάσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Με τις συναλλαγές αυτές μια εταιρεία μεταξύ άλλων βρίσκει τρόπο να «φουσκώσει» τα τιμολόγια εισαγωγής και να μειώσει σημαντικά τα καθαρά κέρδη της.

  • Σύγκριση δόσεων δανείων με πραγματικά εισοδήματα: θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων των τραπεζών με αυτά που αναγράφουν οι φορολογούμενοι στα έντυπα της Εφορίας (κωδικοί 727-728) ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι οι πολίτες πληρώνουν τις δόσεις των δανείων με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους ή με «μαύρα». Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η αποπληρωμή των δόσεων των δανείων γίνεται με αδήλωτα εισοδήματα θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι. Άλλωστε οι δόσεις των δανείων αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης και έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι για να το αποφύγουν παραλείπουν να δηλώσουν τα ποσά των δόσεων.

  • Σύγκριση πραγματικών δαπανών και περιουσιακών στοιχείων με εισοδήματα: Στο οικονομικό προφίλ των φορολογούμενων θα υπάρχει αναλυτικά αναφορά για τα αυτοκίνητα, τα ακίνητα, τις δαπάνες που έχουν σε σχέση με πληρωμές λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ασφαλιστήρια συμβόλαια, κόστη συντήρησης περιουσιακών αγαθών, καταθέσεις, δάνεια κτλ. Με αυτόν τον τρόπο θαμπορεί ανά πάσα στιγμή η Εφορία να ελέγχει κάθε φορά οποιαδήποτε μεταβολή και από πού αυτή προέρχεται.

  • Υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτες, επιταγές, μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς: Σημαντική μείωση προβλέπεται για το ποσό που πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση μετρητών ώστε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Σήμερα το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να γίνει συναλλαγή με μετρητά είναι τα 1.500 ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν να ρίξουν αυτό το ποσό ακόμη και κάτω από τα 300 ευρώ ανά συναλλαγή.

  • Διασταυρώσεις – έλεγχοι στα ποσά του κωδικού 659 της φορολογικής δήλωσης: Από εφέτος είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν στους κωδικούς 659 και 660 όλα τα εισοδήματα ακόμη και αυτά που ως πέρυσι δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλώνονται (π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια). Το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να διασταυρώσει ανά πάσα στιγμή από πού προέρχονται αυτά τα εισοδήματα και, το βασικότερο, ποιοι δεν τα έχουν αναγράψει στη φορολογική δήλωση από τη στιγμή που πλέον είναι υποχρεωτικό. Με την υποχρεωτική δήλωση όλων αυτών των εισοδημάτων οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, εφόσον τα συνολικά εισοδήματά τους το 2012 ήταν μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ.