Παπαζώης Βασίλειος  Στέλεχος της Φοροτεχνικής εταιρείας MIARIS

Φωτογραφία του Thrasos Miaris.

ΑΔΕΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

             

2007 – 2013                 Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομίκης

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

2014

 

2016-Σήμερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Βαθμολογία: 7,40/10

 

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μερικής φοίτησης στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με κατεύθυνση Φορολογική Λογιστική.

 

   

           

2013-Σήμερα Φοροτεχνικός-Λογιστής στο Λογιστικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΗΣ

            ΜΥΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

           

2015 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυσης χρηματοροών και  χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στα πλαίσια της Πράξης  «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή  Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων Μαραθώνα  και Ραφήνας-Πικερμίου».

           

2012 Βοηθός Λογιστή στο Λογιστήριο της της εταιρείας ΜΕGA FOUR

            SECURITY A.E.

            Αρμοδιότητες:          Καταχώρηση   ,         Τιμολόγηση, Υπεύθυνος      Εισπράξεων-Πληρωμών.

           

2010 – 2011 Πρακτική Άσκηση στο Λογιστικό γραφείο MIARIS BROS TAX

            FIRM & PARTENERS E.Π.Ε

           

           

2015 Συμμετοχή σε Σεμινάριο με θέμα “Μετάβαση στα Ελληνικά  Λογιστικά Πρότυπα-Εφαρμογή στην Πράξη”, Εισηγητής

            ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΤΗΣ, Διοργάνωση GRAND VALUE INSTITUTE

           

2015 Συμμετοχή σε Σεμινάριο με θέμα “Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα(Ε.Λ.Π)Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α’251 και Κώδικας

1

 

Φορολογικής Διαδικασίας(Κ.Φ.Δ)Ν.4174/2013,Εισηγητής ΗΛΙΑΣ Κ.ΑΡΓΥΡΟΣ, Διοργάνωση UNION PROGRAMMING GROUP.

           

2014 Συμμετοχή σε Σεμινάριο με θέμα “Φορολογία Εισοδήματος

Φυσικών και Νομικών Προσώπων σύνταξης φορολογικών

Δηλώσεων”, Διοργάνωση UNION PROGRAMMING GROUP.

           

2012 Συμμετοχή σε Σεμινάριο με θέμα “Αλλαγές στον κώδικα Βιβλίων          και στοιχείων -Κ.Φ.Α.Σ(Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης

Συναλλαγών)”          και      “Αλλαγές       στο     ποινολόγιο

Ν.2523/97”,Διοργάνωση UNION PROGRAMMING GROUP.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Πτυχιακή εργασία με θέμα «Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η Εύλογη Αξία».

 

 

 

Αγγλικά         Πτυχίο: Proficiency of State University of Michigan (C2)

 

Γαλλικά         Πτυχίο: DELF B1

 

 

Microsoft Office 2010 ( Word, Excell, Access, Internet, Power Point )

 

ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο τομέα της Λογιστικής και της Φορολογίας μέσω διαδικτύου (π.χ epixeirisi.gr, taxheaven.gr) και έντυπου τύπου (π.χ Ημερίσια, Ναυτεμπορική).
  • Εθελοντισμός

Αθλητισμός (τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ ,κολύμβηση,πολεμικές τέχνες)

Παπαζώης Βασίλειος Στέλεχος της Φοροτεχνικής εταιρείας MIARIS