Μπορώ να προσλάβω εργαζόμενο που εργάζεται και σε άλλον εργοδότη;

Ερώτημα: 

Μπορώ να προσλάβω εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο οποίος εργάζεται και σε άλλον εργοδότη;

Απάντηση: 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ΠΔ 27.6/4-7-1932, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει κατά την ίδια ημέρα εργασίας, εργάτες ή υπαλλήλους που εργάστηκαν σε άλλον εργοδότη, όλο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας. Μπορεί μόνο να απασχολήσει μισθωτούς που εργάστηκαν κατά την ίδια ημέρα και σε άλλους εργοδότες λιγότερες ώρες, και έως τη συμπλήρωση του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Επομένως, αν η δεύτερη απασχόληση που αφορά σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι κάποια άλλη εργασιακή σχέση, (π.χ. συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου κ.λπ.), υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο, απαγορεύεται και θεωρείται άκυρη. Μάλιστα σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων, η ακυρότητα είναι απόλυτη και εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 680/2011).

Χριστίνα Ψυχογυιού

Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος

 

 

Μπορώ να προσλάβω εργαζόμενο που εργάζεται και σε άλλον εργοδότη;