Η διαχείριση κινητής ή ακίνητης περιουσίας τρίτων.

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δεν περιορίζεται στην εκμετάλλευση της. Η μίσθωση αποτελεί απλά ένα μέρος της εξίσωσης. Η λεπτομερής καταγραφή, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της απόδοσης και του λειτουργικού κόστους των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Και ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η παροχή ενός ποιοτικού και οικονομικά ανταγωνιστικού προϊόντος στους πελάτες μας.

Η διεξαγωγή μελετών και επενδύσεων ακινήτων. Χειρισμός θεμάτων ακινήτων καθώς και επενδύσεων συνεργαζόμενοι με τους πιο γνωστούς Έλληνες μεσίτες.

Ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πελατών, εταιρειών και ιδιωτών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: αξιολόγηση έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, έρευνα ενδιαφέροντος τοπικής αγοράς (προσφορά και ζήτηση), διερεύνηση βέλτιστων χρήσεων και συνδυασμών τους καθώς επίσης μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έργων ανάπτυξης.

Παρακολούθηση της πορείας της αγοράς ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και καταγραφή των διαφαινόμενων τάσεων.

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρείες που καλύπτουν όλη τη γκάμα των ακινήτων στην αγορά. Με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με μία μεγάλη ομάδα αξιόλογων και καταρτισμένων συνεργατών, προωθούνται οικιστικά ακίνητα (αστικές και εξοχικές κατοικίες αλλά και εκτάσεις για ανάλογη ανάπτυξη), επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, κτίρια και οικόπεδα για ανάλογες αναπτύξεις), όπως επίσης και ακίνητα επένδυσης.

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Ακινήτων