Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ως νομικό εργαλείο στήριξης της οικονομίας   Ο εξωδικαστικός Μηχανισμός θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια νομοθετική πρωτοβουλία, ένα νομικό εργαλείο, το οποίο θα θέσει το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα  προχωρήσουν σε ρύθμιση και αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών τους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον […]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               2007 – 2013                 Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομίκης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.   2014   2016-Σήμερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βαθμολογία: 7,40/10   Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μερικής φοίτησης στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με κατεύθυνση Φορολογική Λογιστική.                   2013-Σήμερα Φοροτεχνικός-Λογιστής στο Λογιστικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΗΣ             […]

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει ο Θρασύβουλος Μίαρης φοροτεχνικός Πολλά έχουν ειπωθεί για την πιο συμφέρουσα μορφή εταιρείας που πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να συναλλάσσεται. Ας πάμε από την αρχή, η εταιρεία είναι  ένωση προσώπων οργανωμένη και επίσημα αναγνωρισμένη ως νομικό πρόσωπο με συγκεκριμένους σκοπούς, μπορεί να είναι κεφαλαιουχική ή μη ,κερδοσκοπική ή μη, μπορεί να είναι Ανώνυμη, Ομόρρυθμη, […]

Διαβάστε περισσότερα

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». Όπως αναφέρεται στη διαβούλευση, με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα, […]

Διαβάστε περισσότερα