Aσφαλίζονται και πώς οι τιτλούχοι περιστασιακά απασχολούμενοι και πώς αναδρομικά πενταετία !!!!!!!!!!!!

Aσφαλίζονται και πώς οι τιτλούχοι περιστασιακά απασχολούμενοι και πώς αναδρομικά πενταετία !!!!!!!!!!!!

Ο Υπουργός είχε ανακοινώσει δημόσια ότι οι περιστασιακά απασχολούμενοι θα εξαιρεθούν από το ΕΦΚΑ
 
΄΄Από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, ο κ. Πετρόπουλος. Ουσιαστικά, το υπουργείο Εργασίας προσανατολίζεται να μην αποστείλει ειδοποιητήριο ούτε να εντάξει στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ), όσους εργαζόμενους αμείβονται με τίτλους κτήσεις αλλά για «εντελώς περιστασιακές εργασίες, υπό τύπου χαρτζιλικίου». Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν θα έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Όμως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι πιθανό να οδηγηθούν αρκετοί εργαζόμενοι σε αυτή τη λύση για να γλιτώσουν οι ίδιοι και οι εργοδότες τους, από τις δυσβάσταχτες εισφορές.

  
Η πραγματική αντιμετώπιση από τους υπαλλήλους ΕΦΚΑ


Όταν κάποιος πολίτης θέλει να κάνει εγγραφή στον ΟΑΕΕ νυν ΕΦΚΑ για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να κάνει χρήση απαλλαγής διπλής ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στο μητρώο, του ζητείται η προσκόμιση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για να διαπιστωθεί αν έχει εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ νυν ΕΦΚΑ. 
Μέχρι εδώ και με δεδομένη την έλλειψη σύγχρονης μηχανοργάνωσης και την επακόλουθη γραφειοκρατία, θα λέγαμε ότι είναι μία συνήθης ελεγκτική διαδικασία ενός δημόσιου φορέα ή οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.

Διασταυρώνοντας όμως τις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες ασφαλισμένων , διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σχετικά με το τι εν τέλει χαρακτηρίζεται επαγγελματική δραστηριότητα. Έτσι, σε περίπτωση που κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι στον κωδικό  507 των φορολογικών δηλώσεων, ο οποίος αναφέρεται σε Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτωση του πίνακα 4 (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα), υπάρχει δηλωθέν εισόδημα που προέκυψε ακόμα κι από μια ευκαιριακή εργασία για την οποία εκδόθηκε απόδειξη δαπάνης, τότε αρχίζει η περιπέτεια προσκόμισης εγγράφων που κάθε υπάλληλος απαιτεί κατά το δοκούν χωρίς να προβλέπονται από καμία διάταξη και κανένα κανονισμό. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται αξιολογούνται κατά τη κρίση του κάθε υπαλλήλου και φυσικά η κρίση του καθενός ποικίλει.

Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ  νυν ΕΦΚΑ σε πολλές περιπτώσεις δεν αποδέχονται τις εξηγήσεις και  τα προσκομιζόμενα στοιχεία,  εγγράφοντας υποχρεωτικά στα μητρώα πολίτες και πολλές φορές μάλιστα αναδρομικά σε βάθος πενταετίας. Συνέπεια αυτού η δημιουργία υποχρέωσης καταβολής εισφορών ετών και  υπέρογκων προσαυξήσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα  εισοδήματα που καταβάλλονται με απόδειξη δαπάνης: συγγραφικά δικαιώματα, αμοιβές ελεγκτών Ανωνύμων Εταιρειών, αμοιβές ερευνητών δημοσκοπικών εταιρειών, αμοιβές επιτηρητών, αμοιβές μεταφραστών και εισηγητών σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Τα εισοδήματα αυτά μάλιστα μπορεί να έχουν αποκτηθεί από άνεργο, ή εργαζόμενο με πλήρη ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Ο ΟΑΕΕ όμως, κάνοντας χρήση του άρθρου 9 του ΠΔ 258/2005 και κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του κάθε υπαλλήλου μπορεί να τον χαρακτηρίσει ελεύθερο επαγγελματία και να τον εγγράψει στον ΟΑΕΕ. Η συγκεκριμένη διάταξη του προαναφερόμενου άρθρου αναφέρει: «Στις περιπτώσεις που από φορολογικές διατάξεις δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, η ασφαλιστική σχέση αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης δεν μπορεί να ανατρέξει σε διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας,  από το χρονικό σημείο κατά το ο οποίο ο Οργανισμός έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της ασφαλιστέας δραστηριότητας.»

Άξιο επισήμανσης το ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στον ιστότοπο του ΟΑΕΕ, ούτε υπάρχει καμία εγκύκλιος ή κανονισμός, που να αποσαφηνίζουν το θέμα και να περιγράφουν επακριβώς τις διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισής του.

Πιστεύουμε λοιπόν, ότι απαιτείται άμεση αποσαφήνιση του όλου τοπίου, ώστε να πάρει τέλος οποιαδήποτε ταλαιπωρία των συμβαλλόμενων με τον Οργανισμό.

Θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο, ότι το σημείωμα αυτό δεν έχει σκοπό να δυναμιτίσει το ήδη τεταμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Ελληνική κοινωνία, σχετικά με την διατήρηση ή μη της υποχρεωτικής ασφάλισης των επαγγελματιών σε κάποιον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Άλλωστε, τα επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης είναι πολλά και η όποια θέση είναι τελικά θέμα ερμηνειών κι ως εκ τούτο διέπεται αναγκαστικά από υποκειμενισμό.

Aσφαλίζονται και πώς οι τιτλούχοι περιστασιακά απασχολούμενοι και πώς αναδρομικά πενταετία !!!!!!!!!!!!