Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές […]

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Η οικονομική κρίση που επικρατεί στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει ως συνέπεια την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να καταβάλλουν εγκαίρως τους μισθούς των εργαζομένων τους. Απ΄την άλλη μεριά, έχουμε τους εργαζομένους οι οποίοι μένουν απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν […]

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Ο όρος <<ατύχημα>> σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία νοείται το <<βίαιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής ασθένειας>> (άρθρο 8 Α.Ν.1846/51). Ο όρος << εργατικό ατύχημα>> σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία νοείται το << βίαιο συμβάν […]

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα:  Μπορώ να προσλάβω εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο οποίος εργάζεται και σε άλλον εργοδότη; Απάντηση:  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ΠΔ 27.6/4-7-1932, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει κατά την ίδια ημέρα εργασίας, εργάτες ή υπαλλήλους που εργάστηκαν σε άλλον εργοδότη, όλο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας. Μπορεί μόνο να απασχολήσει […]

Διαβάστε περισσότερα