Πολλές φορές δέχομαι ερωτήματα, γιατί δεν επιδοτούνται νέα έργα στον τομέα της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας. Παρακάτω, θα προσπαθήσω να αναλύσω ποιοι δεν δικαιούνται να ενταχθούν στις επιδοτήσεις. Οι αποκλειόμενοι είναι ελάχιστοι. Ωστόσο, όλοι δικαιούνται να υποβάλουν προτάσεις, ακόμα και start-up επιχειρήσεις. Αποκλειόμενοι από τις ενισχύσεις Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων : α) Οι […]

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις μέσω της ΕΤΕπ θα πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα απευθείας, μέσω του γραφείου της στην Αθήνα. Η ΕTEπ έχει τη δυνατότητα να χορηγεί απευθείας δάνεια σε φερέγγυες επιχειρήσεις έως το 50% των επενδυτικών δαπανών τους. Το ελάχιστο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγήσει η ETEπ είναι 7,5 […]

Διαβάστε περισσότερα