Πολλές οι ερωτήσεις ενόψει των φορολογικών δηλώσεων 2021 για τα τεκμήρια διαβίωσης. Κάθε χρόνο πολλοί πληρώνουν υπερβολικά μεγάλους φόρους για τα τεκμήρια με βάση τα κριτήρια που ορίζει η  φορολογική νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει γιατί βάση της νομοθεσίας, αν ο έχων ατομική επιχείρηση (εμπορική ή ελεύθερος επαγγελματίας) φορολογηθεί με τα τεκμήρια, χάνει την οποιαδήποτε φορολογική ζημιά κατέγραψε […]

Διαβάστε περισσότερα