Το έγκλημα της έκδοσης ή αποδοχής εικονικών-πλαστών τιμολογίων Πολλοί επιχειρηματίες δεν αντιλαμβάνονται ότι η απόκρυψη εισοδημάτων αποτελεί σοβαρότατο αδίκημα. Ακόμα πιο πολλοί, νομίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν μόνο πραγματικά περιστατικά παραπλάνησης από συναλλασσόμενους. Το θέμα είναι πιο περίπλοκο διότι η υποστήριξη χρειάζεται έλεγχο τραπεζικών κινήσεων και δημιουργία φορολογικού προφίλ. Εκθέτω επιγραμματικά πολύ λίγα δεδομένα για να […]

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές οι ερωτήσεις ενόψει των φορολογικών δηλώσεων 2021 για τα τεκμήρια διαβίωσης. Κάθε χρόνο πολλοί πληρώνουν υπερβολικά μεγάλους φόρους για τα τεκμήρια με βάση τα κριτήρια που ορίζει η  φορολογική νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει γιατί βάση της νομοθεσίας, αν ο έχων ατομική επιχείρηση (εμπορική ή ελεύθερος επαγγελματίας) φορολογηθεί με τα τεκμήρια, χάνει την οποιαδήποτε φορολογική ζημιά κατέγραψε […]

Διαβάστε περισσότερα