Το κεφάλαιο για τους φορολογικούς ελέγχους είναι κατά βάση μια συνεχής ενημέρωση με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις Αρχές για την οικονομική κίνηση των Φορολογουμένων. Τα ερωτήματα που δεχόμαστε είναι πολλά. Μερικά από αυτά είναι πως μπορούμε να αποδείξουμε την καλή πίστη, πότε θα υποστούμε ποινικές συνέπειες (πρόστιμα, φυλάκιση, κάθειρξη ) ποιά τα δεδομένα […]

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το νέο νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων» Οι ερωτήσεις  είναι καθοριστικές  για την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα :  Πως είναι δυνατόν να αλλάξεις ένα Ευρωπαϊκό παραγωγικό μοντέλο δεκαετιών από την μια μέρα στην άλλη;  Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν ως γνωστόν  την ατμομηχανή της εγχώριας όσο και της Ευρωπαϊκής οικονομίας, […]

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ – Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας. Πολλά τα ερωτήματα από επαγγελματίες που λειτουργούν ατομικές επιχειρήσεις για μετατροπή σε κεφαλαιουχικές λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων και μειωμένου συντελεστή φόρου από ορισμένο ποσό καθαρών  κερδών  και πάνω. Η αποτίμηση της περιουσίας για εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία γίνονται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή […]

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη καθυστέρηση για την μεταβίβαση ακινήτων λόγω της ηλεκτρονικής ταυτότητας . Τα λογιστικά γραφεία έχουν επιφορτιστεί και με αυτή την εργασία . Τα συνήθη και βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στη περίπτωση της αγοραπωλησίας είναι τα εξής: Τίτλος ιδιοκτησίας Οικοδομική άδεια Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. […]

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά κίνητρα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές Το σχέδιο νόμου προβλέπει ελαφρύνσεις και φορολογικά κίνητρα και, πιο συγκεκριμένα, μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και υπέρ-αποσβέσεις, καθώς και κίνητρα για την αύξηση του εργατικού δυναμικού με τη μορφή μειωμένων εισφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα προβλέπει τα εξής: – Μείωση φορολογικού συντελεστή – Μειωμένη φορολόγηση αποθεματικών και αύξηση […]

Διαβάστε περισσότερα