Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων έπρεπε να γίνει τραπεζικά  έως τις 21/12. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν εχει καταβληθεί , οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.  Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του […]

Διαβάστε περισσότερα