Ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί ιδρύουμε  ΙΚΕ;

Γράφει ο Θρασύβουλος Μίαρης

φοροτεχνικός

Πολλά έχουν ειπωθεί για την πιο συμφέρουσα μορφή εταιρείας που πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να συναλλάσσεται.

Ας πάμε από την αρχή, η εταιρεία είναι  ένωση προσώπων οργανωμένη και επίσημα αναγνωρισμένη ως νομικό πρόσωπο με συγκεκριμένους σκοπούς, μπορεί να είναι κεφαλαιουχική ή μη ,κερδοσκοπική ή μη, μπορεί να είναι Ανώνυμη, Ομόρρυθμη,  Ετερόρρυθμη,   Αφανής,  Περιορισμένης ευθύνης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Στην Ελλάδα της παρατεταμένης ύφεσης το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των Ο.Ε. που  ακολουθούν με 32% . Ακολουθούν οι Ε.Ε. με 15%, οι Ε.Π.Ε. με 8% και οι Α.Ε. με 6%.

Ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί ιδρύουμε  ΙΚΕ;

Είναι καταρχήν νέα μορφή εταιρείας,διαπιστώνουμε τις καινοτομίες που εισάγει και πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.

-Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό.

-Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ.

-Το κόστος περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο των 70€.
-Με την ίδρυση ή μετατροπή της επιχείρησης σε εταιρεία ΙΚΕ, υπάρχει απαλλαγή ΟΑΕΕ για τους εταίρους (ακόμα και στο νέο ασφαλιστικό νόμο).

-Κεφάλαιο από ένα 1€ οικονομική σύσταση.
-Γρήγορη ίδρυση σε 3 εργάσιμες ημέρες.
-Εντάσσεται στη φορολογία των Ε.Π.Ε. και Α.Ε.,

-Ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε. μόνο για τον διαχειριστή (ή για τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης), απαλλαγή των εταίρων και με το καινούργιο ασφαλιστικό νόμο.
-Δυνατότητα συμμετοχής φορολογικού κάτοικου αλλοδαπής ή ξένης εταιρείας.
-Άμεση και εύκολη μετατροπή σε και από άλλο σχήμα εταιρείας.
-Γρήγορη και οικονομική αλλαγή εταίρων και διαχειριστών.
-Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων έναντι των οφειλών της εταιρείας
-Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο η ασφάλιση δεν υπολογίζεται επί των κερδών όπως στις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, με σωστό προγραμματισμό και την δική μας εμπειρία καταβάλλετε μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί ιδρύουμε ΙΚΕ;