Κάλυψη οικογενειακής – επιχειρηματικής ασφάλισης με καταξιωμένους συνεργάτες.

Πλήρης υποστήριξη και εκπαίδευση των συνεργατών του Δικτύου από τους πλέον έμπειρους επιστήμονες στον χώρο της εργατικής νομοθεσίας. Κεντρική σύμβαση χρησιμοποίησης λογισμικού προγράμματος που ελέγχεται on line από τα κεντρικά γραφεία υποστήριξης , παροχή άμεσης υποστήριξης σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στην διάρκεια της ημέρας.

Πλήρης κάλυψη σε εργατικά θέματα – Ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΟΑΕΕ ( ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ ) – ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ – κ.λ.π.

Εφαρμογή του εργατικού νόμου καθώς και ο υπολογισμός διεξαγωγή αποτελέσματος μισθοδοσίας για τους υπαλλήλους των πελατών.

Πλήρης υποστήριξη και εκπαίδευση των συνεργατών του Δικτύου από τους πλέον έμπειρους επιστήμονες στον χώρο της εργατικής νομοθεσίας. Κεντρική σύμβαση χρησιμοποίησης λογισμικού προγράμματος που ελέγχεται on line από τα κεντρικά γραφεία υποστήριξης , παροχή άμεσης υποστήριξης σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στην διάρκεια της ημέρας.

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Ασφαλιστικό – Εργατικό – Μισθοδοσίας