Πλήρης νομική κάλυψη με ένα επιτελείο επίλεκτων δικηγόρων.

Eπιτελείο στελεχωμένο με αυστηρά αξιολογημένους Δικηγόρους , που διακρίνονται για τη νομική τους ευρυμάθεια , την επαγγελματική τους εμπειρία , που διακρίνονται για την προσωπικότητα και το ήθος τους . Ο κάθε Δικηγόρος είναι εξειδικευμένος στο νομικό αντικείμενό του και όλοι μαζί αποτελούν μια αξιόμαχη ομάδα ταγμένη να υπηρετεί αποτελεσματικά και με απόλυτη επιμέλεια τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εντολέων του .

Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια σε συνεργασία τους πιο εξειδικευμένους δικηγόρους στα Φορολογικά – Ασφαλιστικά – Εργατικά θέματα.

Σύσταση εταιρειών – διάλυση εταιρειών – συγχωνεύσεις –αποσχίσεις κλάδων – μετατροπές.

Σας υποστηρίζουμε νομικά εξ’ ολοκλήρου σε ζητήματα σύστασης νέας εταιρίας, διάλυση εταιρίας, συγχώνευση εταιριών, αποσχίσεις κλάδων και μετατροπές υπόστασης εταιριών.

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Νομικό