Άμεση Συνεργασία με Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Ο έλεγχος μιας οικονομικής μονάδας – είτε αυτός επιβάλλεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, είτε συμβάλλει στην ικανοποίηση στόχων – αποτελεί για την εταιρεία μας ευκαιρία και πρόκληση, για να μελετήσει σε βάθος τις Οργανωτικές Δομές και τα Εφαρμοζόμενα Συστήματα της ελεγχόμενης εταιρίας.

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα στη σύγχρονη ελληνική ή ξένη επιχείρηση και τα πολυποίκιλα προβλήματά της. Στόχος και φιλοδοξία είναι η παροχή ποιοτικώς αναβαθμισμένων υπηρεσιών, εναρμονισμένων με τις νέες ανάγκες της εποχής μας.

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών