Τμήμα Τεχνικών – Οικοδομικών – Κατασκευαστικών Εταιρειών

Φορολογικός έλεγχος τεχνικών επιχειρήσεων (Προληπτικός, προσωρινός, τακτικός). Έλεγχος για πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία.

Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές. Πλήρης ανάλυση και σχολιασμός των σχετικών διατάξεων. Όλες οι λογιστικές εγγραφές (για τους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Τεχνικών – Οικοδομικών